FANDOM


Lockout Gardna
ロックアウト・ガードナー
LockoutGardna-EXFO-JP-OP
 Tên Việt Khóa Điểm Hộ Vệ
 Tên Nhật ロックアウト・ガードナー
 Tên Nhật (rōmaji) Rokkuauto Gādonā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.