FANDOM


Lionhearted Locomotive
(ゆう)()()(かん)(しゃ)ブレイブポッポ
LionheartedLocomotive
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 2400/2100
Mã số 61692648
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này tuyên bố tấn công: ATK của nó trở thành một nửa ATK gốc của nó cho đến hết Bước Thiệt hại.
English Description
When this card declares an attack: Its ATK becomes half its original ATK until the end of the Damage Step.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.