FANDOM


Linkuriboh
リンクリボー
Linkuriboh-JUMP-NA-UR-LE
 Tên Việt Kuriboh Liên Kết
 Tên Nhật リンクリボー
 Tên Nhật (rōmaji) Rinkuribō
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 300 / 1
 Mã số 41999284
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.