FANDOM


Linkslayer
リンクスレイヤー
Linkslayer-YS18-EN-C-1E
 Tên Việt Sát Link Miêu
 Tên Nhật リンクスレイヤー
 Tên Nhật (rōmaji) Rinkusureiyā
 Tên Hàn 링크슬레이어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 600
 Mã số 35595518
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.