FANDOM


Link Streamer
リンク・ストリーマー
LinkStreamer-FLOD-EN-C-1E
 Tên Việt Trực Điêu Liên Kết
 Tên Nhật リンク・ストリーマー
 Tên Nhật (rōmaji) Rinku Sutorīmā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1800
 Mã số 23331400
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.