FANDOM


Link Mail Archfiend
リンクメイル・デーモン
 Tên Việt Ác Ma Liên Kết Thư Từ
 Tên Nhật リンクメイル・デーモン
 Tên Nhật (rōmaji) Rinkumeiru Dēmon
 Tên Nhật (Dịch) Link Mail Daemon
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên-Trái LM-TopLeft, Trái LM-Left, Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 2800 / 4
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.