FANDOM


Link Disciple
リンク・ディサイプル
LinkDisciple-VJMP-JP-UR
 Tên Việt Học Trò Liên Kết
 Tên Nhật リンク・ディサイプル
 Tên Nhật (rōmaji) Rinku Disaipuru
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 500 / 1
 Mã số 32995276
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.