FANDOM


Linguriboh
リングリボー
Linguriboh-SJMP-JP-OP
 Tên Việt Kuriboh Mẫn Tiệp
 Tên Nhật リングリボー
 Tên Nhật (rōmaji) Ringuribō
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft
 CÔNG / LIÊN 300 / 1
 Mã số 24842059
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.