FANDOM


Một Hiệu ứng Kéo dài (Lingering Effect / 残存効果 Zanzon Kōka) là các hiệu ứng vẫn được áp dụng kể cả khi lá bài đó không còn trên sân nữa. Hiệu ứng Kéo dài này không thể bị vô hiệu (trừ khi bị vô hiệu ngay lúc bắt đầu). Dưới đây là một số lá bài có hiệu ứng dạng này:

Một loại bài vẫn thường có hiệu ứng "kéo dài" đó là Quái thú Token. Nó không phải là Quái thú Hiệu ứng và nó không hề có bất kỳ hiệu ứng bài nào của riêng nó; nói đúng hơn là, "hiệu ứng" của Quái thú Token được xác định dựa vào hiệu ứng kéo dài của Bài Phép, Bẫy hoặc Quái thú Hiệu ứng đã Triệu hồi nó.

Một số ví dụ điển hình là Scapegoat, Cobra Jar...

Các hiệu ứng này, ngược lại, được liệt kê như là (các)hiệu ứng của Quái thú Token trong video games nhằm mục đích giúp chúng không bị lẫn lộn.

Một khi đã áp dụng, Lingering Effect không thể bi vô hiệu. Ví dụ như, nếu "Limiter Removal" ảnh hưởng một quái thú, và sau đó quái thú ấy được miễn nhiễm với hiệu ứng bài (thí dụ như là do hiệu ứng của "Number 81: Superdreadnought Rail Cannon Super Dora"), thì nó vẫn sẽ bị hủy vào Giai đoạn Kết thúc.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.