FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 05:37, ngày 5 tháng 10 năm 2014Hoang200302 (tường | đóng góp)‎ . . (760 byte) (+760)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{CardTable |loaibai = Bài Bẫy |OtherName = |tennhat = ライトロード・バリア |hinhanh = LightswornBarrier-SDLI-EN-C-1E.png |archetype = Light…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.