FANDOM


Lightray Diabolos
ライトレイ ディアボロス
LightrayDiabolos-SDLI-EN-C-1E
 Tên Nhật ライトレイ ディアボロス
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorei Diaborosu
 Tên Hàn 라이트레이 디아블로스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1000
 Mã số 30126992
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.