FANDOM


Lightray Daedalus
ライトレイ ダイダロス
LightrayDaedalus-SDLI-EN-C-1E
 Tên Nhật ライトレイ ダイダロス
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorei Daidarosu
 Tên Hàn 라이트레이 다이달로스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Sea Serpent / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 1500
 Mã số 38737148
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.