FANDOM


Lightning Chidori
(でん)(こう)()(どり)
LightningChidori-PGL3-EN-GUR-1E
 Tên Việt Lôi Tích Thần Điêu
 Tên Nhật (Kana)
でん
こう
どり
 Tên Nhật (Chuẩn)
でん
こう
どり
 Tên Nhật (rōmaji) Denkō Chidori
 Tên Hàn 전광천조
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ PHONG PHONG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Thunder / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1600
 Mã số 22653490
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.