Light and Darkness Dragon
  • Nhật: 光と闇の竜
  • Kana: ライトアンドダークネス・ドラゴン
  • Romaji: Raito Ando Dākunesu Doragon
  • Việt: Rồng Ánh Sáng Bóng Tối
Hệ

QUANG

Loại
Cấp sao

8 ★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

2800 / 2400

(Hiệu ứng Nhanh): Khi một Phép, Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú được kích hoạt: Lá này giảm chính xác 500 CÔNGTHỦ và sự kích hoạt bị phủ nhận.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Light and Darkness Dragon While this card is face-up on the field, all monster effects and the activation of Spell and Trap cards are negated. Each time this effect negates the activation of a card, this card loses 500 ATK and DEF points.
Nhật このカードが場上に表側表示で存在する限り 効果モンスターの効果・魔法・罠カードの発動を無効にする。この効果でカードの発動を無効にする度に、このカードの攻・守力は500P下がる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.