Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Light Law Medium
ライトローミディアム
LightLawMedium-DIFO-JP-OP.png
 Tên Việt Kẻ Lan Tỏa Ánh Sáng Pháp Luật
 Tên Nhật ライトローミディアム
 Tên Nhật (rōmaji) Raito Rō Midiamu
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG LIGHT.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 CÔNG / THỦ 400 / 300
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement