FANDOM


Light Dragon @Ignister
ライトドラゴン(アット)イグニスター
LightDragon@Ignister-IGAS-JP-OP
 Tên Việt Long Xà Quang Minh @Mẫn Tiệp Kiến Thể
 Tên Nhật (Kana) ライトドラゴン
アットイグニスター
 Tên Nhật (Chuẩn) ライトドラゴン@
アット
イグニスター
 Tên Nhật (rōmaji) Raito Doragon Atto Igunisutā
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Cyberse / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1500
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.