Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Life Shaver
(けず)りゆく(いのち)
LifeShaver-KC01-JP-OP.png
 Tên Việt Sinh Mạng Biến Mất
 Tên Nhật (Kana)
けずりゆく
いのち
 Tên Nhật (Chuẩn)
けず
りゆく命
いのち
 Tên Nhật (rōmaji) Kezuriyuku Inochi
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement