FANDOM


Leotron
ライドロン
Leotron-YS18-EN-C-1E
 Tên Nhật ライドロン
 Tên Nhật (rōmaji) Raidoron
 Tên Nhật (Dịch) Lidron
 Tên Hàn 라이드론
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Normal
 CÔNG / THỦ 2000 / 0
 Mã số 47226949
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.