FANDOM


Leonhart von Schroider, còn gọi là Leon von Schroeder trong bản tiếng Anh, là em trai của Siegfried von Schroider. Cậu là một Duelist rất nổi tiếng, người sử dụng bí danh "Leon Wilson" khi cậu ấy Duels. Cậu tham gia giải đấu Kaiba's KC Grand Championship để giúp anh trai của mình trả thù Kaiba Corporation, dù rằng cậu ấy cũng khát khao được Duel với Muto Yugi.

Thông tin trong bài viết này vẫn chưa hoàn chỉnh, đầy đủ.

Tản mạn

  • Leon là Duelist cuối cùng mà Yugi và Atem cùng đối mặt.
    • Cậu ta cũng là Duelist cuối cùng bị đánh bại bởi Atem trong một Duel.

Tham khảo

  1. Yu-Gi-Oh! tập 190: "Jonouchi vs. Sieg - Trận đấu Hoa Mỹ"
  2. Yu-Gi-Oh! tập 197: "Hoàng Kim Thành của Stromberg"

Ghi chú


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.