Leo Utopia Ray
(じゅう)(そう)(がっ)(たい) ライオ・ホープレイ
LeoUtopiaRay-AC01-JP-OP.png
 Tên Việt Sư Thú Vũ Trang - Ước Vọng Đế Hoàng Quang Vinh
 Tên Nhật (Kana)
じゅう
そう
がっ
たい ライオ・ホープレイ
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゅう
そう
がっ
たい
ライオ・ホープレイ
 Tên Nhật (rōmaji) Jūsō Gattai Raio Hōpu Rei
 Tên Nhật (Dịch) Beast-Equipped Union - Lio Hope Ray
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG.png
 Hạng sao 5 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.