FANDOM


Lemon Magician Girl
レモン・マジシャン・ガール
LemonMagicianGirl-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Việt Nữ Thuật Sư Tranh Tây
 Tên Nhật レモン・マジシャン・ガール
 Tên Nhật (rōmaji) Remon Majishan Gāru
 Tên Hàn 레몬 매지션 걸
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 600
 Mã số 34318086
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.