FANDOM


Legion the Fiend Jester
Cấp sao

4 ★★★★

CÔNG / THỦ

1300 / 1500

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài


Hình ảnh khác