FANDOM


Legion the Fiend Jester
()(どう)()リジョン
LegiontheFiendJester-DPBC-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
どう
けリジョン
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
リジョン
 Tên Nhật (rōmaji) Madōke Rijon
 Tên Nhật (Dịch) Legion the Sorcerer
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 1500
 Mã số 25280974
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.