FANDOM


Legendary Six Samurai - Shinai
(しん)(ろく)()(しゅう)-シナイ
LegendarySixSamuraiShinai-SPWA-EN-SR-1E
 Tên Việt Lục Kiếm Sư Huyền Thoại - Shinai
 Tên Nhật (Kana)
しん
ろく
しゅう-シナイ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
ろく
しゅう
-シナイ
 Tên Nhật (rōmaji) Shin Roku Bushū - Shinai
 Tên Nhật (Dịch) True Six Warmen - Shinai
 Tên Hàn 진 여섯 무사-시나이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 48505422
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.