FANDOMLegendary Six Samurai - Kizan
(しん)(ろく)()(しゅう)-キザン
LegendarySixSamuraiKizan-SPWA-EN-SR-1E
 Tên Việt Lục Kiếm Sư Huyền Thoại - Kizan
 Tên Nhật (Kana)
しん
ろく
しゅう-キザン
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
ろく
しゅう
-キザン
 Tên Nhật (rōmaji) Shin Roku Bushū - Kizan
 Tên Nhật (Dịch) True Six Warmen - Kizan
 Tên Hàn 진 여섯 무사-키잔
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 500
 Mã số 49721904
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.