FANDOMLegendary Six Samurai - Kageki
(しん)(ろく)()(しゅう)-カゲキ
LegendarySixSamuraiKageki-SPWA-EN-SR-1E
 Tên Việt Lục Kiếm Sư Huyền Thoại - Kageki
 Tên Nhật (Kana)
しん
ろく
しゅう-カゲキ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
ろく
しゅう
-カゲキ
 Tên Nhật (rōmaji) Shin Roku Bushū - Kageki
 Tên Nhật (Dịch) True Six Warmen - Kageki
 Tên Hàn 진 여섯 무사-카게키
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 2000
 Mã số 02511717
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.