FANDOM


Legendary Six Samurai - Enishi
(しん)(ろく)()(しゅう)-エニシ
LegendarySixSamuraiEnishi-SDWA-EN-C-1E
 Tên Việt Lục Kiếm Sư Huyền Thoại - Enishi
 Tên Nhật (Kana)
しん
ろく
しゅう-エニシ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
ろく
しゅう
-エニシ
 Tên Nhật (rōmaji) Shin Roku Bushū - Enishi
 Tên Nhật (Dịch) True Six Warmen - Enishi
 Tên Hàn 진 여섯 무사-에니시
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 700
 Mã số 75116619
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.