FANDOMLegendary Magician of Dark
伝説の闇の魔導師(レジェンダリー・マジシャン・オブ・ダーク)
LegendaryMagicianofDark-WSUP-EN-PScR-1E-RP
 Tên Nhật (Kana)
伝説の闇の魔導師
レジェンダリー・マジシャン・オブ・ダーク
 Tên Nhật (Chuẩn) 伝説の闇の魔導師
レジェンダリー・マジシャン・オブ・ダーク
 Tên Nhật (rōmaji) Rejendarī Majishan Obu Dāku
 Tên Hàn 레전더리 매지션 오브 다크
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Spellcaster / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2100
 Văn bản giới hạn This card cannot be used in a Duel.
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.