FANDOM


Legendary Knight Timaeus
(でん)(せつ)()() ティマイオス
LegendaryKnightTimaeus-DRLG-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
でん
せつの
し ティマイオス
 Tên Nhật (Chuẩn)
でん
せつ
の騎
ティマイオス
 Tên Nhật (rōmaji) Densetsu no Kishi Timaiosu
 Tên Nhật (Dịch) Legendary Knight Timaios
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1800
 Mã số 80019195
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.