FANDOMLegendary Dragon of White
伝説の白き龍(レジェンダリー・ドラゴン・オブ・ホワイト)
LegendaryDragonofWhite-WSUP-EN-PScR-1E-RP
 Tên Nhật (Kana)
伝説の白き龍
レジェンダリー・ドラゴン・オブ・ホワイト
 Tên Nhật (Chuẩn) 伝説の白き龍
レジェンダリー・ドラゴン・オブ・ホワイト
 Tên Nhật (rōmaji) Rejendarī Doragon Obu Howaito
 Tên Hàn 레전더리 드래곤 오브 화이트
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Văn bản giới hạn This card cannot be used in a Duel.
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.