FANDOM


Left Arm of the Forbidden One
(ふう)(いん)されし(もの)(ひだり)(うで)
LeftArmoftheForbiddenOne-LDK2-EN-C-1E
 Tên Việt Tay Trái Bị Phong Ấn
 Tên Nhật (Kana)
ふう
いんされし
ものの
ひだり
うで
 Tên Nhật (Chuẩn)
ふう
いん
されし者
もの
の左
ひだり
うで
 Tên Nhật (rōmaji) Fuuinsareshimono no Hidariude
 Tên Nhật (Dịch) Left Arm of the Sealed One
 Tên Hàn 봉인된 자의 왼쪽 팔
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 200 / 300
 Mã số 07902349
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.