FANDOM


Lector Pendulum, the Dracoverlord
(りゅう)()(おう)レクター(ペンデュラム)
LectorPendulumtheDracoverlord-SHVI-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
おうレクター
ペンデュラム
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
おう
レクターP
ペンデュラム
 Tên Nhật (rōmaji) Ryūmaō Rekutā Pendyuramu
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 5
 Loại Dragon / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1950 / 0
 Mã số 07127502
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.