FANDOM


Lava Golem
  • Nhật: 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム
  • Kana: ようがんまじんラヴァ・ゴーレム
  • Romaji: Yōgan Majin Rava Gōremu
  • Việt: Ma Thần Dung Nham
Khác:
Demonic Lava God - Lava Golem
Hệ

HỎA.png HỎA

Cấp sao

8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

[ ]
Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay của bạn) lên sân của đối thủ bằng cách Hi sinh 2 quái thú họ điều khiển. Trong Giai đoạn Chờ của bạn: Nhận 700 thiệt hại.
CÔNG / 3000   THỦ / 2500
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Lava Golem This card is Summoned to the opponent's field by the sacrificing 2 of their monsters. Each turn, that player takes 700 damage.
Nhật このカードは相手のフィールドの生贄2体によって相手のフィールドに召喚される。そのプレイヤーに毎ターン700ポイントのダメージを与える。

Hình ảnh khác

 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.