FANDOM


Lava Golem
(よう)(がん)()(じん)ラヴァ・ゴーレム
LavaGolem-DPBC-EN-R-1E
 Tên Việt Ma Thần Dung Nham
 Tên Nhật (Kana)
よう
がん
じんラヴァ・ゴーレム
 Tên Nhật (Chuẩn)
よう
がん
じん
ラヴァ・ゴーレム
 Tên Nhật (rōmaji) Yōgan Majin Rava Gōremu
 Tên Nhật (Dịch) Demonic Lava God - Lava Golem
 Tên Hàn 용암 마신 라바 골렘
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 00102380
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.