FANDOM


Launcher Spider
Loại
Cấp sao

6 ★★★★★★

CÔNG / THỦ

2200 / 2500

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · GX)

Có trong Bộ bài


Hình ảnh khác