FANDOM


Last Turn
ラストバトル!
LastTurn-DB2-EN-R-UE
 Tên Việt Trận Chiến Cuối Cùng
 Tên Nhật ラストバトル!
 Tên Nhật (rōmaji) Rasuto Batoru!
 Tên Nhật (Dịch) Last Battle!
 Tên Hàn 라스트 배틀!
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 28566710
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.