FANDOM


Landing Podship Ambrowhale
(よう)(りく)(ぐん)(かん) アンブロエール
 Tên Việt Đại Quân Hạm Hải Tượng Đăng Biên
 Tên Nhật (Kana)
よう
りく
ぐん
かん アンブロエール
 Tên Nhật (Chuẩn)
よう
りく
ぐん
かん
アンブロエール
 Tên Nhật (rōmaji) Yōriku Gunkan Anburoēru
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ HỎA HỎA
 Loại Machine / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Dưới LM-Bottom, Dưới-Phải LM-BottomRight, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 2600 / 4
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.