Lancer Dragonute
ランサー・ドラゴニュート
LancerDragonute-YS15-NA-C-1E.png
 Tên Việt Phủ Thương Long Nhân
 Tên Nhật ランサー・ドラゴニュート
 Tên Nhật (rōmaji) Ransā Doragonyūto
 Tên Hàn 랜서 드라고뉴트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1800
 Mã số 11125718
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.