FANDOM


Lancer Archfiend
ランサー・デーモン
LancerArchfiend-STBL-EN-R-1E
 Tên Việt Thương Binh Ác Quỷ
 Tên Nhật ランサー・デーモン
 Tên Nhật (rōmaji) Ransā Dēmon
 Tên Nhật (Dịch) Lancer Daemon
 Tên Hàn 랜서 데몬
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1400
 Mã số 79418153
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.