FANDOM


Lancephorhynchus
Lancephorhynchus-NECH-EN-SR-1E
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 7
 Loại Dinosaur / Pendulum
 CÔNG / THỦ 2500 / 800
 Mã số 48940337
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.