FANDOM


Lady of the Lake
(みずうみ)乙女(おとめ)ヴィヴィアン
LadyoftheLake-NKRT-EN-PlR-LE
 Tên Nhật (Kana)
みずうみの
乙女
おとめヴィヴィアン
 Tên Nhật (Chuẩn)
みずうみ
の乙女
おとめ
ヴィヴィアン
 Tên Nhật (rōmaji) Mizu Umi no Otome Vivian
 Tên Nhật (Dịch) Vivian, Lady of the Lake
 Tên Hàn 호수의 소녀 비비안
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Aqua / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 1800
 Mã số 10736540
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.