FANDOM


Lady Debug
レディ・デバッガー
LadyDebug-SDPL-EN-SR-1E
 Tên Việt Bọ Rùa Gỡ Rối
 Tên Nhật レディ・デバッガー
 Tên Nhật (rōmaji) Redi Debaggā
 Tên Nhật (Dịch) Lady Debugger
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1400
 Mã số 16188701
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.