FANDOM


LANphorhynchus
LAN(ラン)フォリンクス
LANphorhynchus-SDPL-EN-C-1E
 Tên Việt LAN Bích Long
 Tên Nhật (Kana)
LAN
ランフォリンクス
 Tên Nhật (Chuẩn) LAN
ラン
フォリンクス
 Tên Nhật (rōmaji) Ran Forinkusu
 Tên Hàn LAN() 포링쿠스
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Cyberse / Link
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1200 / 2
 Mã số 77637979
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.