FANDOM


Kuriboh
  • Nhật: クリボー
  • Romaji: Kuribō
  • Việt: Kuriboh
Cấp sao

2 ★★

CÔNG / THỦ

300 / 200

Loại Hiệu ứng

Lá này phát nổ, khi bị tấn công hoặc va chạm với một quái thú của đối thủ.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Kuriboh This card explodes, when attacked or touched by an opponent's monster.

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.