FANDOM


"Kuriboh" (クリボー Kuribō) là một archetype các quái thú được sử dụng xuyên suốt qua các thương hiệu Yu-Gi-Oh!. Fudo YuseiSakaki Yuya hiện tại là những nhân vật chính duy nhất trong anime không có bài thuộc archetype này trong Bộ bài của họ (mặc dù bản sao của YuseiYuya trong manga tương ứng có sử dụng "Junkuriboh" và "Performapal Kuriborder"). Archetype này cũng chứa một archetype-phụ, "Winged Kuriboh".

Thành viên

Quái thú Hiệu ứng Phòng Thủ
Clear Kuriboh Vô hiệu một hiệu ứng quái thú mà gây thiệt hại bằng cách đưa lá này từ tay bạn vào Mộ bài.
Junkuriboh Vô hiệu sự kích hoạt của bài hoặc hiệu ứng mà gây thiệt hại cho bạn và hủy lá bài đó bằng cách đưa lá này từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ bài.
Kuriboh Giảm thiệt hại chiến đấu từ đòn tấn công của đối phương thành 0 bằng cách vứt bỏ lá này từ tay bạn.
Kuribohrn Trục xuất lá này từ Mộ bài của bạn để Triệu hồi Đặc biệt nhiều nhất có thể số quái thú "Kuriboh" từ Mộ bài của bạn khi đối phương tuyên bố tấn công.
Kuribon Trả lại lá này về tay bạn khi nó bị tấn công để giảm thiệt hại chiến đấu từ trận chiến đó thành 0.
Kuriphoton Ngăn chặn bạn khỏi nhận thiệt hại trong một lượt bằng cách trả 2000 ĐG và đưa lá này từ tay bạn vào Mộ bài.
Rainbow Kuriboh Triệu hồi Đặc biệt lá này từ Mộ bài của bạn khi đối phương tuyên bố tấn công trực tiếp.
Relinkuriboh Trục xuất lá này từ Mộ bài của bạn để ngăn chặn 1 quái thú bạn điều khiển khỏi bị tiêu diệt trong chiến đấu.
Sphere Kuriboh Chuyển quái thú tấn công của đối phương sang Thế Thủ bằng cách đưa lá này từ tay bạn vào Mộ bài.
Winged Kuriboh Ngăn chặn bạn khỏi nhận Thiệt hại Chiến đấu ở lượt mà lá này bị hủy.

Ngoại hình

In the anime, "Kuriboh" monsters are notable for being the Spirit partners of the main characters. A few episodes point out that "Kuriboh" monsters have special connections to the main characters who own various versions of this card.

Yami and Kuriboh

Yami Yugi with "Kuriboh"

In Yu-Gi-Oh!, Yugi Muto started with "Kuriboh", which he could discard to reduce Battle damage that he would take from his opponent to 0 as well as use "Multiply" to protect him from battle. He later added "Kuribee", "Kuribeh", "Kuriboo", "Kuribah" to his Deck during the Waking the Dragons arc, referring to them as brothers of "Kuriboh". Together they focused on using "Kuribandit" as a draw engine and swarming the field with the effect of "Kuribabylon".

Winged Kuriboh

Jaden Yuki with his spirit partner, "Winged Kuriboh"

In Yu-Gi-Oh! GX, Jaden Yuki's Deck includes a "Winged Kuriboh" that he received from Yugi. His Kuriboh strategy focuses on Summoning "Winged Kuriboh LV10" with "Transcendent Wings" and Tributing it to wipe out the opponent's Attack Position monsters and inflict damage. His manga counterpart also has "Winged Kuriboh LV9", which restricts the use of Spell Cards. When his "Winged Kuriboh" is destroyed, all Battle Damage he takes that turn becomes 0.

In Yu-Gi-Oh! 5D's, "Kuribon", a monster similar in appearance to "Kuriboh" monsters, is used by Luna. It takes on a role as her Spirit Partner. Luna's Deck strategy focused on turning the Life Point gaining effect of "Kuribon" against her opponent with cards like "Oberon's Prank" and returning "Kuribon" to her hand to reduce Battle Damage to 0. In the manga, Yusei uses "Junkuriboh" in his Deck. He can discard it to negate any damage that would make his LP zero and destroy that card.

In Yu-Gi-Oh! ZEXAL, Yuma Tsukumo has "Kurivolt", another monster similar to members of the "Kuriboh" archetype, in his Deck. Yuma did not appear to have a spiritual partnership with it, but during his time in Astral World, Yuma obtains "Rainbow Kuriboh", which was his father's card, and quickly forms a bond with it. Kite Tenjo also has "Kuriphoton" in his Deck, which is similar to "Kuriboh" monsters in terms of effects, stats and appearance.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.