Kuribandit
クリバンデット
Kuribandit-SDSH-EN-C-1E.png
 Tên Việt Kuriboh Tướng Cướp
 Tên Nhật クリバンデット
 Tên Nhật (rōmaji) Kuribandetto
 Tên Hàn 크리밴디트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 700
 Mã số 16404809
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.