FANDOM


Kumongous, the Sticky String Kaiju
(ねん)()(かい)(じゅう)クモグス
KumongoustheStickyStringKaiju-OP04-EN-SR-UE
 Tên Việt Kumongous, Lạc Diệt Thú Kết Dính
 Tên Nhật (Kana)
ねん
かい
じゅうクモグス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ねん
かい
じゅう
クモグス
 Tên Nhật (rōmaji) Nenshi Kaijū Kumogusu
 Tên Hàn 점사파괴수 쿠모구스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2500
 Mã số 29726552
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.