FANDOMKudaragi, hay là Scud trong bản Anh, là nhân vật trong Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions. Hắn cầm đầu Băng Kudaragi, một băng đầu gấu chuyên bắt nạt ở Trường trung học Domino.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.