FANDOM


Krebons
クレボンス
Krebons
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Psychic/Tuner
ATK/DEF 1200/400
Mã số 59575539
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này bị chọn mục tiêu để tấn công: Bạn có thể trả 800 Điểm Gốc; vô hiệu đòn tấn công.
English Description
When this card is targeted for an attack: You can pay 800 Life Points; negate the attack.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.