FANDOM


Krawler Spine
クローラー・スパイン
KrawlerSpine-CIBR-EN-C-1E
 Tên Nhật クローラー・スパイン
 Tên Nhật (rōmaji) Kurōrā Supain
 Tên Hàn 크롤러 스파인
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Insect / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 2100
 Mã số 88316955
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.